Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 02 : 26
Năm 2020 : 57
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Trường Mầm non Nam Cường phấn đấu xây dựng trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong năm học 2019 - 2020, để đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Thực hiện có hiệu quả phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi tạo tiền đề cho phổ cập mẫu giáo dưới 5 tuổi. Nhà trường tổ chức tuyển sinh từ ngày 22/7 đến ngày 25/7/2019 với 10 nhóm lớp: 300 học sinh
          PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI                                                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
          TRƯỜNG MN NAM CƯỜNG                                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
       

  KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
Năm học 2019 - 2020
 
        Thực hiện công văn số 190/PGD&ĐT ngày 04/5/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai, về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2018 - 2019 và chuẩn bị cho năm học 2019 – 2020 Cấp học mầm non;
        Căn cứ kết quả điều tra phổ cập trẻ từ 0-5 tuổi trên địa bàn; kế hoạch phát triển giáo dục, tình hình CSVC của nhà trường năm học 2019 - 2020; Kết quả huy động số lượng của nhà trường, các cơ sở tư thục trên địa bàn năm học 2019 - 2020 và căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương;
        Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh, trường mầm non Nam Cường xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 như sau:
        I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
       Rà soát, nắm chắc số lượng trẻ từng độ tuổi trên địa bàn quản lý. Dự đoán số trẻ học tại trường, số trẻ học nơi khác để xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ vào trường của nhân dân, ưu tiên trẻ 5, 4, 3 tuổi. 
       Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Thực hiện có hiệu quả phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi tạo tiền đề cho phổ cập mẫu giáo dưới 5 tuổi. 
       Làm tốt công tác tham mưu với UBND phường, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố về chỉ tiêu tuyển sinh từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ trẻ và nhân dân hiểu rõ, tránh gây áp lực trong công tác tuyển sinh.
        Đảm bảo số lượng, tỉ lệ huy động trẻ ra lớp theo kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019 - 2020.
       II. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU, THỜI GIAN TUYỂN SINH
       1. Đối tượng tuyển sinh
       Trẻ từ 26 tháng tuổi đến 5 tuổi trên địa bàn Phường, tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra (trẻ sinh năm 2017 đến trẻ sinh năm 2014).
        Đối tượng ưu tiên
- Trẻ có hộ khẩu thường trú tại phường, trẻ 5 tuổi.
- Trẻ khuyết tật nhẹ học hoà nhập (giấy chứng nhận khuyết tật).
        2. Chỉ tiêu tuyển sinh
- Kế hoạch mở: 10 lớp = 300 học sinh. Trong đó trẻ 5 tuổi: 110 trẻ; trẻ 4 tuổi: 90 trẻ; trẻ 3 tuổi: 75 trẻ;  Trẻ  26 – 30 tháng: 25 trẻ.
Cụ thể chia ra các khối lớp, tuyển mới và tuyển bổ sung:
 
TT Khối, lớp Số lớp Số học sinh Học sinh cũ  
Tuyển mới
Ghi chú
 
 1 Khối MG lớn 3 110 107 3 36 trẻ/lớp
2 Khối MG nhỡ 3 90 72 18 30 trẻ/lớp
3 Khối MG bé 3 75   75 25 trẻ /lớp
4 Nhóm trẻ 1 25   25 25 trẻ /lớp
Cộng 10 300 179 121  
 
3. Thời gian tuyển sinh
Nhà trường nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 22/7 đến ngày 25/7/2019
-  Buổi sáng: Từ 7h30 đến 10h30, buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00
- Ngày 22, 23/7/2019: Tuyển sinh trẻ mẫu giáo 5 tuổi, 4 tuổi (sinh năm 2014, 2015): 02 ngày 
- Ngày 24/7/2018: Tuyển sinh trẻ mẫu giáo 3 tuổi (sinh năm 2016): 01 ngày.
- Ngày 25/7/2019: Tuyển sinh nhóm trẻ 27 – 30 tháng tuổi (sinh tháng 1,2,3,4 năm 2017): 01 ngày.
- Ngày 26/7/2019 hội đồng tuyển sinh xét duyệt hồ sơ. Ngày 30/7 công bố kết quả tuyển sinh.
- Ngày 15/8 công bố danh sách chia lớp.
Phụ huynh xem Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 trên hệ thống trang website nhà trường (mnnamcuong.elc.vn)
4. Hồ sơ gồm
Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu (bản sao công chứng)
Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Báo cáo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường, phòng Giáo dục và Đào tạo công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020 (bằng văn bản) đúng thời gian quy định.
- Thành lập hội đồng tuyển sinh gồm: 05 thành viên (Ban giám hiệu: 02 đ/c, Nhân viên văn thư: 01 đ/c, Tổ trưởng chuyên môn: 02 đ/c).
- Phân công nhiệm vụ cụ thể và hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ tuyển sinh cho từng thành viên trong hội đồng phù hợp với điều kiện, năng lực của từng đồng chí; Kiểm tra kỹ hồ sơ của trẻ, đảm bảo đúng đủ yêu cầu mới nhận; sau khi xét tuyển xong có danh sách phân lớp công khai tại bảng công khai để cha mẹ trẻ biết.
- Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển sinh đúng văn bản hướng dẫn.
- Các thành viên tham gia hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch, quy chế tuyển sinh.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của trường Mầm non Nam Cường./.
 
   Nơi nhận:                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
- Tổ CM Phòng GD&ĐT TP; 
- Đảng ủy, UBND Phường;
- Tổ trưởng tổ dân phố;                                                                                                                                                     Nguyễn Thị Huyền
 

Nguồn: mnnamcuong.elc.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook