Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 46
Năm 2020 : 797
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

Kết quả tuyên sinh trường Mầm Non Nam Cường năm học 2019-2020
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020
  
             
DANH SÁCH TUYỂN SINH HS 5 TUỔI MỚI
Năm học 2019 - 2020
TT Họ và tên trẻ  Ngày, tháng, năm sinh  Giới tính Dân tộc Họ và tên mẹ hoặc cha  Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Điện thoại Ghi chú 
Nam Nữ
1 Kim Vũ Bảo Nhi 08/07/2014   x Kinh Kim Anh Tuấn Tổ 4 - Phường Nam Cường   0984320383  
2 Bùi Minh  Nhật 01/04/2014 x   Kinh Trần Thị Ái Vân Trấn Yên - Yên Bái Tổ 1 - P.Nam Cường 0983190690  
3 Trần Bảo Trang 14.06,2014   x Kinh Trần Đức Toàn Tổ 8 - P. Nam Cường    0965831555  
4 Chử Đức Minh 20.01.2014 x   Kinh Nguyễn Thị Thuần Phú Thọ Tổ 2 - Phường Nam Cường (TT) 0966533200  
5 Nguyễn Hà Linh 10.4.2014   x Kinh Nguyễn Trà My Tổ 12 - Phường Nam Cường   0359381266  
6 Vũ Thiện Nhân 30/08/2014 x   Giáy Tàn Thị Mẫn Giang Đông 2 - Vạn Hoà Tổ 8 - P. Nam Cường  0398788239  
7 Trần Minh Triết 28/10/2014 x   Kinh Trần Trung Hợp Tổ 8 - Phường Nam Cường   0913368104  
8 Phan Mạnh  Tùng 06/01/2014 x   Tày Phan Văn Tài Xã Bản Vược - Bát Xát   0349995136  
9 Bùi Nguyên Thiệu 14/05/2014 x   Kinh Nguyễn T Thu Trang Tổ 14 - P Bình Minh   0918628786  
10 Tống Khánh Linh 09/09/2014   x Kinh Đoàn Thị Thu Huyền Hạ Hòa - Phú Thọ Tổ 3- Phường Nam Cường (TT) 0977508591  
11 Trần Hoàng Trung Nghĩa 27/07/2014 x   Kinh Hoàng Như Quỳnh Tổ 24 - PhườngKim Tân Tổ 6 - Phường Nam Cường    
12 Vũ Mạnh  Cường 03/04/2014   x Kinh Nguyễn Thị Út Tổ 6 - Phường Nam Cường      
Cộng                     

 
DANH SÁCH TUYỂN SINH HS 4 TUỔI 
Năm học 2019 - 2020
TT Họ và tên trẻ  Ngày, tháng, năm sinh  Giới tính Dân tộc Họ và tên mẹ hoặc cha  Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Điện thoại Ghi chú 
Nam Nữ
1 Phan Trung Nam 12.11.2015 x   Kinh Nguyễn Thị Bích Hạnh Tổ 6 - Phường Nam Cường   0919604458 Tự do
2 Bùi Bảo Duy 27.09.2015 x   Kinh Nguyễn Thị Thuỳ Tổ 6 - Phường Nam Cường   0399811287 Tự do
3 Phan Thị Minh Nguyệt 06.12.2015   x Kinh Nguyễn Thị Ngọc Ánh Tổ 16 - Phường Nam Cường   0327397932 Tự do
4 Lê Hoàng Ánh Dương 05.09.2015   x Kinh Lê Văn Hiền Tổ 6 - Phường Nam Cường   0967522396 CN
5 Nguyễn Tiến  Bảo 09.11.2015 x   Giáy Vi Thị Phương Tổ 5 - Phường Nam Cường   0988652156 NVVP
6 Phạm Minh Hiếu 09.08.2015 x   Kinh Phạm Vinh Hạnh Tổ 8A - Phường Nam Cường   0963981848 CC
7 Nguyễn Việt Cường 14.10.2015 x   Kinh Vũ T Như Quỳnh Tổ 3 - Phường Nam Cường   0987100692 KT
8 Trần Tiến Đạt 28.10.2015 x   Kinh Lương Thị Mơ Tổ 17 - Phường Nam Cường   0349766700 GV
9 Hồ Ngọc Nhi 10.09.2015   x Giáy Hồ Thị Hoa Tổ 16 - Phường Nam Cường   0356354483 Tự do
10 Nguyễn Minh Tuệ 21.11.2015 x   Kinh Vũ Thị Lan Tổ 10 - Phường Nam Cường   0971571070 Tự do
11 Nguyễn Khánh Huyền 28.12.2015   x Kinh Nguyễn Hữu Nhật Tổ 6 - Phường Nam Cường   0979676363 CBCC Apa tit
12 Bạch Ngọc Na 26.04.2015   x Giáy Bạch Văn Tiến Tổ 16 - Phường Nam Cường   0375209479 Tự do
13 Nguyễn Minh Châu 16.03.2015   x Kinh Bạch Thị Nhàn Tổ 12 - Phường Nam Cường   0979700566 Tự do
14 Đặng Thu Phương 20.6.2015   x Kinh Dương Thị Hạnh Tổ 2 - Phường Nam Cường   0394038278 CN
15 Trương Trúc Như 04.11.2015   x Kinh Trịnh Thị Hà Hậu Lộc - Thanh Hoá Tổ 3 - P.Nam Cường   BĐ BP
16 Hoàng Ngọc Hân 21.12.2015   x Giáy Hoàng Văn Lợi Tổ 11 - Phường Nam Cường   0365105058 Tự do
17 Hà Thảo An 26.6.2015   x Mường Nguyễn Xuân Mai Tổ 12 - Phường Nam Cường   0972548123 Tự do
18 Tàn Minh Hoà 30.10.2015   x Giáy Hoàng Thị Phương Tổ 8 - Phường Nam Cường   0396213214 GV
19 Đỗ Linh Chi 08.12.2015   x Giáy Hoàng Thị Hương Tổ 5 - Phường Nam Cường   0349766700 Tự do
20 Nguyễn Huyền Châu 26.11.2015   x Kinh Hoàng Thị Nhàn Tổ 8A - P. Nam Cường   0985790836 Tự do
21 Vũ Nhật Nam 06.09.2015 x   Kinh Vũ Đình Việt Tổ 3 - Phường Nam Cường Gia Binh 0976217952 GV
22 Nguyễn Thị Bích Phượng 28.06.2015   x Kinh Nguyễn Văn Lâm Tổ 16 - Phường Nam Cường Tổ 3 - Phường Nam Cường 0984435181  
23 Quán 16/02/2015 x   Kinh Vũ Thị Quỳnh Anh Tổ 8A - P. Nam Cường   0917000233  
24 Nguyễn Chí Dũng 01/08/2015 x   Kinh Nguyễn Ngọc Mai Tổ 5 - P. Nam Cường   0982254948  
25 Trần Tuệ Minh 24/08/2015   x Kinh Nguyễn Minh Hiếu Tổ 12 - P. Nam Cường 8A 0979655530  
26 Đinh Tiến Dũng 04/07/2015 x   Kinh  Đào Thị Hoa Tổ 7 - Phường Nam Cường   0395554048  
27 Đỗ Kim Dung 25/10/2015   x Tày  Đỗ Ngọc Tuyền Tổ 6 - Phường Nam Cường   0979678384  
28 Lương Thế Anh 14/08/2015 x   Giáy Bạch Thị Hoa Tổ 16 - Phường Nam Cường   0974056415  
29 Lưu Tuệ Minh 02/11/2015   x Kinh Kim Thị Kiều Thu Tổ 9 - P. Nam Cường   0914746388  
30 Tống Mai Lan 16/02/2015   x Kinh Hoàng Thị Mới Tổ 12 - Phường Nam Cường   0368042244  
31 Đoàn Phương Ngân 08/02/2015   x Kinh Đoàn Tiến Dũng Tổ 8 - P. Nam Cường   0353935514  
32 Liểu Khánh  Huệ 09/07/2015   x Giáy Hoàng Thị Thưởng Tổ 12 - Phường Nam Cường   0912430128  
33 Đinh Gia Bảo 30/09/2015 x   Giáy Nguyễn Thị Thuỳ Linh Tổ 7 - Phường Nam Cường   0343065030  
34 Hoàng Tuệ Nhi 24/07/2015   x Tày Lương Thị Nơ Tổ 8A - P. Nam Cường   0973397771  
35 Lự Hà  My 01/01/2015   x Tày Dương Thị Thuỷ Tổ 3 - Phường Nam Cường   0987633891  
36 Trần Dương Dũng 01/01/2015 x   Kinh Hồ Ngọc Hường Tổ 12 - Phường Nam Cường   0352670855  
37 Vương Bảo  Nam 02/01/2015 x   Kinh Lê Thị Minh Tổ 2 - Phường Nam Cường   0915544038  
38 Phạm Thị Vân  Anh 06/08/2015   x Kinh Hoàng Thị Chiến Tổ 1 - Phường Nam Cường   0989563207  
39 Nguyễn Viết Quang Anh 15/12/2015 x   Kinh Nguyễn Văn Tuấn Tổ 6 - Phường Nam Cường   0919885999  
40 Đặng Quang Vinh 05/01/2015 x   Kinh Đặng Văn Thanh Tổ 5 - Phường Nam Cường   0855376576 Tự do
41 Nguyễn Quốc Duy Hoàng 24/11/2015     Kinh Đào Thị Thuỳ Tổ 3 - Phường Nam Cường   0965292082  
42 Ngô Đức Hưng 09/06/2015 x   Tày Ngô Đức Hiếu Tổ 8 - Phường Nam Cường   0971242486 Giảng viên CĐ LC
43 Nguyễn Thị Thảo Như 29/04/2015   x Kinh Hoàng Thị Hải Tổ 2 - Phường Nam Cường   0965488008 Tự do
44 Ngô Trần Ngọc  Mai 14/09/2015   x Kinh Trần Thị Huế Tổ 1 - Phường Nam Cường   0973844614 KT
45 Tráng Thu  Thảo 25/03/2015   x Nùng Nguyễn Thị Mây Tổ 5 - Phường Nam Cường   0989345685 Tự do
46 Nguyễn Thái Bảo 02/11/2015 x   Kinh Doãn Thị Hồng Hạnh Tổ 8A - Phường Nam Cường   0978608709 CC
47 Hà Gia Vinh 04/04/2015 x   Kinh Nguyễn Hồng Loan Tổ 8 - Phường Nam Cường   0972033999 Cán bộ
48 Nguyễn Hoàng Dương 11/12/2015 x   Kinh Hoàng Thị Thu Trang Tổ 8 - Phường Nam Cường   01698794487  
49 Đặng Hà Anh 30/07/2015 x   Tày Đặng Văn Bình Tổ 2- Phường Nam Cường   0983720352  
                     
             

 
DANH SÁCH TRẺ LỚP MG 3 TUỔI MỚI
Năm học 2019 - 2020
TT Họ và tên trẻ  Ngày, tháng, năm sinh  Giới tính Dân tộc Họ và tên mẹ hoặc cha  Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Điện thoại Ghi chú 
Nam Nữ
1 Lò Thị Hà My 28.06.2016   x Thái Lê Lan Oanh Tổ 9 - P Nam Cường   0377384113 Hưu trí
2 Trần Thu 27.10.2016   x Kinh Trần Xuân Sang Tổ 5 - P Nam Cường   0984033253 Công nhân
3 Nguyễn Hải Quân 25.07.2016 x   Kinh Lê Thị Thu Thuý Tổ 4 - P Nam Cường   0328602882 Tự do
4 Ngô Vân Khánh 21.04.2016   x Kinh Phạm Thị Tú Tổ 3 - P Nam Cường   0359336220 Tự do
5 Bùi Thuỳ  Trang 11.02.2016   x Kinh Trịnh Thu Hương Tổ 14 - P Nam Cường   0968061010 Tự do
6 Vũ Tú Anh 05.10.2016   x Kinh Bùi Thị Kim Dung Tổ 16 - P Nam Cường   0972323868 Tự do
7 Liểu Minh  Hiếu 23.04.2016 x   Giáy Vàng Thị Tâm Tổ 12 - P Nam Cường   0972132590 Tự do
8 Vàng Minh Khôi 06.10.2016 x   Giáy Tô Thị Hương Tổ 11 - P Nam Cường   0388650116 Tự do
9 Lê Trần Thanh Hải 13.09.2016 x   Kinh Lâm Thị Tú Tổ 8A - P Nam Cường   0987869099 Công chức
10 Kim Gia  Bảo 28.12.2016 x   Kinh Kim Anh Tuấn Tổ 4 - P Nam Cường   0984320383 Tự do
11 Đỗ Minh Long 22/07/2016 x   Kinh Phạm Thu Phương Tổ 5 - P Nam Cường   0889213896 Tự do
12 Vũ Hoài An 15/02/2016   x Kinh Trần Thị Lợi Tổ 14 - P Nam Cường   0919132986 Tự do
13 Đỗ Bình An 11/19/2016   x Kinh Trịnh T Minh Phương Tổ 6 - P Nam Cường   0826624666 Kế toán
14 Phạm Mai  Phương 08/12/2016   x Kinh Phan Thị Mai Tổ 6 - P Nam Cường   0989917969 Cán bộ
15 Bùi Bảo Chi 16/04/2016   x Kinh Nguyễn Thị Điệp Tổ 6 - P Nam Cường   0382007369 Cán bộ
16 Kiều Khánh An 01/06/2016   x Tày Nguyễn Thị Thanh Tổ 2 - P Nam Cường   0917445200 Cán bộ
17 Nguyễn Thanh Gia Phúc 25/05/2016 x   Kinh Nguyễn T Thanh Loan Tổ 8A - P Nam Cường   0962258362 Công chức
18 Nguyễn Thanh Gia Phú 25/05/2016 x   Kinh Nguyễn T Thanh Loan Tổ 8A - P Nam Cường   0962258362 Công chức
19 Lê Uyên  Nhi 16/02/2016   x Kinh Nguyễn Thị Nhung Tổ 13 - P Nam Cường   0493404444 Tự do
20 Vi Quang Khoa 17/01/2016 x   Giáy Lò Thị Nhung Tổ 11 - P Nam Cường   0984554996 Tự do
21 Tạ Hoàng Sơn 27/03/2016 x   Kinh Tạ Ngọc Ánh Tổ 8 - P Nam Cường   0383188772 Viên chức
22 Bùi Bình Minh 24/02/2016 x   Kinh Bùi Minh Khôi Tổ 3 - P Nam Cường   0969151592 Cán bộ
23 Nguyễn Bảo Quyên 19/01/2016   x Kinh Trần Thị Quỳnh Tổ 12 - P Nam Cường   0398404185 Tự do
24 Bùi Ngọc Bích 12/10/2016   x Kinh Bùi Thuỳ Linh Tổ 17 - P Nam Cường   0973209129 Tự do
25 Lê Trường An 22/05/2016 x   Kinh Lại Thị Thao Tổ 5 - P Nam Cường   0985466134 Công chức
26 Phạm Khánh Huyền 30/05/2016   x Kinh Lê T Thuỳ Vân Tổ 5 - P Nam Cường   0966156363 Nhân viên
27 Phạm Gia  Hưng 07/10/2016 x   Kinh Nguyễn T Kim Phương Tổ 5 - P Nam Cường   0912789885 Kế toán
28 Vũ Tuệ Lâm 08/05/2016 x   Kinh Nguyễn Thuý Vân Tổ 5 - P Nam Cường   0392657606 Công nhân
29 Lương Thanh Trúc 30/04/2016   x Tày Lý Thị Thương Tổ 5 - P Nam Cường   0984959845 Kế toán
30 Nguyễn Gia Bảo 02/07/2016 x   Kinh Vi Thị Lẻ Tổ 6 - P Nam Cường   0962077478 Tự do
31 Hà Nguyễn Minh Anh 01/05/2016   x Kinh Chu Thị Thu Tổ 3 - P Nam Cường   0975579238 Nhân viên
32 Nguyễn Hà Đan 10/02/2016   x Kinh Hoàng Thị Hiên Tổ 6 - P Nam Cường   0967245587 CC
33 Lý Gia Hân 08/02/2016   x Giáy Lý Tiến Đạt Tổ 11 - P Nam Cường   0989850923 Tự do
34 La Thăng 13/09/2016 x   Giáy La Văn Bình Tổ 11 - P Nam Cường   0372024543 Tự do
35 Hoàng Bảo  An 08/08/2016 x   Kinh Lê Hải Yến Tổ 5- P Nam Cường   0345500801 Tự do
36 Trần Minh Anh 13/07/2016   x Kinh Trần Văn Hùng Tổ 5- P Nam Cường   0353709118 Tự do
37 Ngô Quang Minh 23/08/2016 x   Kinh Ngô Hoàng Long Tổ 7 - P Nam Cường   0369834164 Tự do
38 Nguyễn Thuỳ  Dương 08/10/2016   x Kinh Giàng Thị Lịch Tổ 7 - P Nam Cường   0987267892 Kế toán
39 Bạch Huyền Anh 06/04/2016   x Giáy Lù Thị Đông Tổ 12 - P Nam Cường   0336878090 Tự do
40 Hồ Thảo Nhi 27/02/2016   x Kinh Hồ Văn Hạnh Tổ 6 - P Nam Cường   0971255225 Tự do
41 Lê Huyền Anh 02/09/2016   x Kinh Nguyễn T Thanh Huyền Tổ 4 - P Nam Cường   0979138898 Tự do
42 Nguyễn Hải Đăng 04/10/2016 x   Kinh Nguyễn Thanh Xuân Tổ 12 - P Nam Cường   0376099337 Tự do
43 Trần Khánh Huệ 26/12/2016   x Kinh Trần Việt Hà Tổ 14 - P Nam Cường   0395207657 Công nhân
44 Trần Xuân Nhi 24/11/2016   x Kinh Trần Đình Tuấn Tổ 8 - P Nam Cường   0888803070 Công nhân
45 Nguyễn Huyền Anh 29/01/2016   x Dao Nguyễn Thanh Thuỳ Tổ 14 - P Nam Cường   0377286896 Nhân viên
46 Đặng Hoàng Phúc 06/10/2016 x   Kinh Nguyễn Thị Hương Tổ 4 - P Nam Cường   0979069298 Tự do
47 Phạm Hồng Quang 23/11/2016 x   Kinh Nguyễn Thị Huyền Tổ 17 - P Nam Cường   0988940163 Phóng viên
48 Nguyễn Anh  Khôi 09/01/2016 x   Kinh Trần Thị Thương Tổ 3 - P Nam Cường   0338062156 Tự do
49 Đào Minh  Lâm 11/04/2016 x   Kinh Đoàn Tình Nghĩa Tổ 12 - P Nam Cường   0944855563 Giáo viên
50 Phạm Hoàng Bách 09/08/2016 x   Kinh Đào T Tuyết Ngân Tổ 2 - P Nam Cường   0975338681 Cán bộ
51 Lương Quỳnh Anh 08/10/2016   x Kinh Lương Xuân Linh Tổ 12 - P Nam Cường   0966761189 Tự do
52 Tô Bảo  Ngọc 20/01/2016   x Giáy Nguyễn Thị Hoà Tổ 6 - P Nam Cường   0387402855 Tự do
53 Đặng Bảo An 05/08/2016 x   Dao Phang Thị Vân Tổ 12 - P Nam Cường   0364087537 Tự do
54 Nguyễn Tùng Lâm 15/08/2016 x   Kinh Phạm T Thuý Hằng Tổ 16 - P Nam Cường   0942732268 Cán bộ
55 Nguyễn Tuệ Lâm 03/04/2016   x Kinh Nguyễn Quang Đông Tổ 5 - P Nam Cường   0974290907 Tự do
56 Nguyễn Khánh Bình 21/08/2016 x   Kinh Nguyễn Văn Long Gia Binh   0369908809 Kế toán
57 Vàng Quốc Việt 03/12/2016 x   Giáy Vàng Văn Linh Tổ 17 - P Nam Cường   0966604743 Lái xe
58 Nguyễn Gia  Bảo 05/01/2016 x   Kinh Nguyễn Thanh Thái Tổ 16 - P Nam Cường   0388610948 Tự do
59 Nguyễn Bảo Nam 03/02/2016 x   Kinh Đào Thu Phương Tổ 15 - P Nam Cường   0383133427 Công nhân
60 Phạm Minh  Đức 19/06/2016 x   Giáy Phạm Thành Long Tập thể tỉnh uỷ Khối I   0982631409 Công chức
61 Nguyễn Đạt Khoa 25/12/2016 x   Kinh Đỗ Thị Thắm Tổ 5 - P Nam Cường   0329308818 Tự do
62 Nguyễn Xuân Bách 14/10/2016 x   Kinh Nguyễn Thanh Tùng Tổ 2 - P Nam Cường   08211218333 Công nhân
63 Vàng Minh Quang 05/06/2016 x   Giáy Hoàng Thị Phương Tổ 30 - Bắc Cường   0374379408 Tự do
64 Vũ Mạnh  Khang 02/12/2016 x   Tày Nguyễn Thị Đán Tổ 6- P Nam Cường   0963134502 Tự do
65 Nguyễn Ngọc Anh 30/07/2016   x Kinh Trần Thị Oanh Tổ 14 - P Nam Cường   0988767268 Tự do
66 Nguyễn Văn Đại 30/01/2016 x   Kinh Nguyễn T Mai Lan Tổ 15 - P Nam Cường   0986663656 Kế toán
67 Nguyễn Thanh Trúc 16/05/2016   x Kinh Nguyễn Thị Tuyến Tổ 15 - P Nam Cường   0985263927 Kế toán
68 Hoàng Mạnh Đông 28/07/2016 x   Giáy Hoàng Trung Cương Tổ 12 - P Nam Cường   0869076876 Tự do
69 Lê Xuân Nam 27/10/2016 x   Kinh Trần Minh Phượng Tổ 12 - P Nam Cường   0946517537 Cán bộ
70 Nguyễn Ngọc Diệp 13/04/2016   x Kinh Vũ Quỳnh Hương Phú Nhuận - Bảo Thắng   0988849972 Nhân viên
71 Đỗ Phương  Thảo 26/08/2016   x Kinh Ngô Thị Thanh Tổ 14 - P Nam Cường      
                       
Cộng                     
DANH SÁCH LỚP NHÀ TRẺ
Năm học 2019 - 2020
TT Họ và tên trẻ  Ngày, tháng, năm sinh  Giới tính Dân tộc Họ và tên mẹ hoặc cha  Địa chỉ thường trú Điện thoại Ghi chú 
Nam Nữ
1 Lê Minh Tùng 14.04.2017 x   Kinh Lê Thị Miền Tổ 7 - Phường Nam Cường 0333269762 Tự do
2 Lê Ngọc  Hân 16.03.2017   x Kinh Lê Ngọc Hải Tổ 16- P. Nam Cường 0399710468 Công nhân
3 Bùi Tuấn Kiệt 12.03.2017 x   Kinh Nguyễn Thu Hà Tổ 17- P. Nam Cường 0988559558 Công an
4 Đinh Quỳnh Chi 23.02.2017   x Kinh Đào Thị Hoa Tổ 7 - Phường Nam Cường 0395554048 Tự do
5 Hán Phương Mai 10.02.2017   x Kinh Nguyễn Thị Ngọc Tổ 7 - Phường Nam Cường 0385702593 viên chức
6 Vũ Cẩm  Linh 25.04.2017   x Giáy Nguyễn Thị Thu Thuỷ Tổ 9 - Phường Nam Cường 0938311988 Công an
7 Nguyễn Phương Thảo 08/01/2017   x Kinh Đỗ Hà Trang Tổ 12 - Phường Nam Cường 0968766778 Công chức
8 Bùi Diệu Anh 16/01/2017   x Kinh Bùi Thị Thu Hương Tổ 10 - Phường Nam Cường 0353122976 Công chức
9 Nguyễn Phúc Lâm 12/04/2017 x   Kinh Phạm Hải Yến Tổ 3 - Phường Nam Cường 0975267196 Công nhân
10 Nguyễn Kiều  An 04/04/2017   x Kinh Kiều Thị Vân Anh Tổ 12 - Phường Nam Cường 0396179838 Kỹ sư
11 Vũ Nhật  Phong 08/02/2017 x   Kinh Vũ Thị Loan Tổ 14 - Phường Nam Cường 0983491245 viên chức
12 Nguyễn Phạm Nhật Nam 24/02/2017 x   Kinh Phạm T Vân Anh Tổ 8A - Phường Nam Cường 0974975225 Tự do
13 Vàng Minh Trang 24/02/2017   x Giáy Nông Thị Chuyên Tổ 12 - Phường Nam Cường 0377128125 Giáo viên
14 Hoàng Vân Thuỳ 29/01/2017   x Giáy Hoàng Ngọc Cương Tổ 17 - Phường Nam Cường 0975650783 Tự do
15 Dương Bảo Khang 04/01/2017 x   Giáy Đặng Thị Kỵ Tổ 16 - Phường Nam Cường 0397406909 Tự do
16 Nguyễn Hữu Phước 14/02/2017 x   Kinh La Phương Na Tổ 8A - Phường Nam Cường 0912398235 Công chức
17 Nguyễn Duy Phúc 01/04/2017 x   Kinh Lê Thị Chuyên Tổ 3 - Phường Nam Cường 0963289764 Tự do
18 Bùi  Đắc  Tâm 09/01/2017 x   Kinh Bùi Văn Tuyến Tổ 8A - Phường Nam Cường 0914663457 Công an
19 Lê Kim Bảo 15/04/2017 x   Kinh Nông Thuý Hảo Tổ 9 - Phường Nam Cường 0966049699 Tự do
20 Đinh Diệu Anh 07/04/2017   x Kinh Đinh Hoàng Duy Tổ 14 - Phường Nam Cường 0963881206 Lái xe
21 Nguyễn Huyền Minh Thư 17/01/2017   x Kinh Nguyễn Thị Hoa Tổ 8A - Phường Nam Cường 0982084442  
22 Nguyễn Hoàng  Phúc 29/04/2017 x   Tày Lê Thị Thu Nga Tổ 3 - Phường Nam Cường 0972419507 Giáo viên
23 Phạm Tiến Hưng 10/06/2017 x   Kinh Nguyễn Thị Huyền Tổ 8A - Phường Nam Cường 0964662562 Giảng viên
24 Phạm Vân Khánh 10/06/2017   x Kinh Nguyễn Thị Huyền Tổ 8A - Phường Nam Cường 0964662562 Giảng viên
25                    
Cộng                   
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan